Begeleiding leerlingen bij studievaardigheden

Tijdens mijn werk in het speciaal onderwijs heb ik veel gewerkt aan het individueel begeleiden van leerlingen op het aanleren en routinematig gebruiken van diverse studievaardigheden. Ik heb vooral veel gewerkt met ASS leerlingen, maar verder ook met leerlingen die beperkingen hebben als gevolg van dyslexie, ADHD (ADD) en hoogbegaafdheid. 

Veel leerlingen hebben met name moeite met planning. Hoe plan je je huiswerk, een toetsweek, etc? Als leerlingen het overzicht missen, hebben ze vaak het idee dat ze lang aan huiswerk werken, terwijl de effectieve tijd kort is. Door samen met de leerling een persoonlijke planning te maken, waarin ook voldoende ruimte is voor hobby’s en leuke dingen, kan er meer rust komen, terwijl het schoolwerk dan beter op orde is.

Andere studievaardigheden kunnen hierbij ook aan bod komen: hoe leer je een tekst? Hoe maak je een samenvatting? Hoe schrijf je een verslag? Dit lijken vooral problemen te zijn in de brugklas, maar ook oudere leerlingen in de bovenbouw lopen hier nog tegenaan.

Begeleiding bij studievaardigheden kan in een half uur per week, en geef ik alleen in combinatie met een bijles van een specifiek vak.

Een leerling was halverwege de toets ineens van slag, omdat hij een vraag niet snapte. Uiteindelijk de rest van de toets netjes gemaakt en een voldoende gehaald.